| HOME HOME | KONTAKT KONTAKT |
 
2016 © KIM Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa (00-716), ul. Bartycka 114, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydz. XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000106056
NIP: 844-18-09-717, REGON: 790315559, Wysokość kapitału zakładowego 3 500 000,00 zł