Rasowi Dachowcy
ul. Bartycka 173, 00-716 Warszawa
22 55 96 230, 232, 267
Formularz kontaktowy
Dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane przez KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114, w celach związanych z obsługą zgłoszenia.
Proszę podaj temat zapytania
Proszę podaj e-mail
Napisz wiadomość lub zapytanie ofertowe
* Pola obowiązkowe
 1. Administrator danych osobowych: KIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 114, nr KRS (0000106056).
  Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w KIM sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@kim24.pl  lub pisemnie na adres siedziby Spółki
 2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży materiałów budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych lub wykonania usługi budowlano – montażowej,
   Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy.
  2. przekazania materiałów marketingowych towarów i usług przez nas oferowanych, w tym przeprowadzenia analiz,
   Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego.
  3. obsługi reklamacji,
   Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie reklamacji z tytułu rękojmi za wady towaru i gwarancji jakości.
  4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży materiałów budowlanych, instalacyjno – sanitarnych lub umową o wykonanie usługi budowlano – montażowej.
   Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
  Dane będą przez nas przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po zakończeniu współpracy/rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody przez czas, w którym przepisy prawa nakazują  nam dalsze przechowywanie danych osobowych lub na potrzeby wynikające z dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze postępowania prawnego.
 4. Odbiorcy Twoich danych osobowych:
  1. podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie administratora danych: m.in. dostawca usługi IT, procesor reklamacji produktu lub usługi, procesor windykacji należności, agencja marketingowa, firma analityczna, biuro rachunkowe, firmy transportowe/kurierskie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z administratorem i wyłącznie w sposób zgodny z poleceniami administratora,
  2. podmiotem uprawionym przepisami prawa,
  3. podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Obowiązek podania danych.
  Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże z uwagi na charakter świadczonych usług lub konieczność zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży/umowy o wykonanie usługi budowlano – montażowej, podanie określonych danych jest konieczne. 
  Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Godz. otwarcia:
Pn.-Pt.: 6.00-16.00, Sob.: 7.00-15.00
Jakość firmy
2018 © KIM Sp. z o.o.

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u handlowców w punktach handlowych KIM Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie internetowej informacje, w tym informacje o cenach, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies